sobre el projecterecursosactualitatconsultesresultats de la recerca

 
inici - sobre el projecte - [objectius del projecte]


Amb aquest estudi es pretén analitzar, intervenir i millorar l’ús de les TIC amb fins acadèmics entre l’alumnat i el cos docent de l’ensenyança secundària.

Els objectius concrets de les dues finalitats d’aquest projecte són:
1. Amb relació a la finalitat descriptiva – analítica consistent en analitzar les característiques del ciber-plagi acadèmic entre l’alumnat de secundària.

1.1. Analitzar la prevalença del ciber-plagi entre l’alumnat espanyol de secundària.
1.2. Analitzar les causes del ciber-plagi entre l’alumnat espanyol de secundària.
1.3. Analitzar els sistemes de control i regulació del ciber-plagi a secundària.
 
2. En relació a la finalitat transformadora - formativa consistent en desenvolupar instruments o mecanismes per combatre el ciber-plagi acadèmic entre l’alumnat de secundària.
 
2.1. Dissenyar i avaluar programes formatius del ciber-plagi dirigit al professorat i l’alumnat de secundària.
2.2. Dissenyar i avaluar recursos formatius relatius al rema del plagi als Reglaments d’Organització i Funcionament (ROF) dels centres.

objectius del projecte
 

Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca. Tel: 971 17 20 58