sobre el projecterecursosactualitatconsultesresultats de la recerca

 
inici - sobre el projecte - [activitats]Any Mes Activitat
2011 Gener Anàlisi del estat de la qüestió del ciber-plagi. Anàlisi documental: mitjançant la consulta de les principals bases de dades bibliogràfiques s'han localitzat els documents bibliogràfics que s'han publicat sobre el tema i s'ha analitzat el seu contingut.
Febrer El.laboració de la memòria del estat de la qüestió del ciber-plagi. Confecció del qüestionari pels alumnes. Contacte amb centres d'ensenyança secundària obligatòria sol.licitant la seva col.laboració en el estudi.
Març Contacte i selecció dels enquestadors. Treball de camp, visitar els centres d'estudi per passar els qüestionaris confeccionats per l'estudi. Anàlisi de les dades obtingudes.
Abril  
Maig  
Juny  

Les activitats s'aniran actualitzat periòdicament.

activitats
 

Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca. Tel: 971 17 20 58