sobre el ciberplagi acadèmicrecursosactualitatconsultesresultats de la recerca

 
inici - sobre el ciberplagi acadèmic - [causes relacionades amb el plagi acadèmic]


Es tracta, sens dubte, d'una de les àrees més analitzades i sobre la qual existeix més literatura. Es poden apuntar com a principals causes:

1. Intentar obtenir millors qualificacions i resultats acadèmics
2. Mala gestió del temps dedicat a l'estudi i elaboració de treballs
3. Facilitat, anonimat i comoditat d'accés a material via Internet
4. Desconeixement de les normes `bàsiques a seguir per a l'elaboració d'un treball acadèmic
5. Desconeixement, per part de l'alumnat, dels reglaments acadèmics al respecte (en cas d'existir)
6. Inexistència de reglaments acadèmics al respecte
7. Creença que "tot allò que està en Xarxa és de tothom"

A l'anterior llistat s'hi hauria d'afegir el tipus de metodologia seguida en molts casos pels docents a l'hora de plantejar l'assignatura i els treballs acadèmics que es demana als alumnes que, en certa mesura, podrien incitar a l'adopció de pràctiques tendents al plagi per part de l'alumnat. A partir del treball que es ve desenvolupant des del nostre gurp de recerca afegiríem un novè element a tenir en compte que té a veure amb la bretxa digital associada a la diferència generacional estudiant-docent que provoca l'enfrontament entre alumnes molt hàbils en l'ús de les TIC i docents poc hàbils en l'ús d'aquestes. Aquest fet provoca en els alumnes una sensació de confiança de no esser descoberts per part del professor i augmenta la seva propensió al plagi.

causes relacionades amb el plagi acadèmic
 

Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca. Tel: 971 17 20 58